Renovatie & Optimalisatie

Renovatie
Spirofil renoveert afvalwaterbehandelinginstallaties, maar ook units voor droging en transport in vele  industriële toepassingsgebieden . Deze activiteit splitst zich met name toe op ontwatering van gemeentelijke, agrarische en  industriële afvalwaterbehandelingsinstallaties.

Renovatie of optimalisatie in eigen beheer

Een renovatie of optimalisatie van een ontwateringsinstallatie kan volledig door Spirofil worden voorbereid en, conform uw wensen, in eigen beheer worden uitgevoerd. De rapportage voor het regulier onderhoud kan dienen als aanzet om renovatie van uw ontwateringsinstallatie, zeefbandpers, kamerfilterpers of ontwateringstafel te overwegen.

Renovatie zeefbandpersinstallatie, aanvoer van nieuwe walsen Renovatie zeefbandpersinstallatie, vervangen van walsen

Renovatie, aanvoer van nieuwe walsen

Renovatie, vervangen van walsen

Door het inzetten van mobiele tijdelijke installaties (persen etc.) wordt verwerking van uw processtroom tijdens de renovatie gegarandeerd.

inzetten van een mobiele zeefbandpers op lokatie inzetten van een mobiele zeefbandpers op lokatie

inzetten van een mobiele zeefbandpers op lokatie

inzetten van een mobiele zeefbandpers op lokatie

Een renovatie vraagt een zorgvuldige voorbereiding en planning waarbij samen met u wordt gezocht naar een oplossingsgerichte werkwijze die leidt tot een zo korte mogelijke verstoring van uw ontwateringsproces.  Hierbij kan bijvoorbeeld een mobiele installatie worden ingezet die uw proces tijdelijk overneemt.
De uitvoeringsfase bedraagt enkele dagen tot enkele weken. Renovatie kan on site worden uitgevoerd maar ook in onze eigen werkplaats, afhankelijk van uw situatie.

Naast het vervangen van bijvoorbeeld pompen en PLC-techniek vindt u onderaan deze pagina enkele typische onderdelen die  bij renovaties een grote rol kunnen spelen. Dit zijn bijvoorbeeld de rollen, frames & lagerhuizen, de spaninrichting & stuurinrichting.

Optimalisatie

Spirofil optimaliseert ook ontwateringsinstallaties.  Als uw ontwateringsinstallatie niet optimaal functioneert, kan dat een niet-optimale / overmatige slibproductie tot gevolg hebben (slib is het steekvaste residu dat overblijft na behandeling met een ontwateringsinstallatie).

Spirofil kan uw afvalwaterbehandelingproces analyseren (eventueel in aanvulling op de inspectie die bij het regulier onderhoud kan plaatsvinden) en uitzoeken of verbeteringen mogelijk zijn. De ontwateringsinstallatie kan daardoor geoptimaliseerd worden en kosten voor slibontwatering en slibverwerking kunnen vervolgens beter in de hand worden gehouden.

Optimalisatie, toepassing In-Line Mengklep Optimalisatie, in-line reinigen spiraalband met Spirospuit®

Optimalisatie, toepassing In-Line Mengklep

Optimalisatie, in-line reinigen spiraalband met Spirospuit®

Hieronder vindt u eeen overzicht van onze diensten die direct kunnen resulteren in rendementsverbetering van uw (bestaande) installatie. Dit zijn bijvoorbeeld de In-Line Mengklep en de Spirospuit ®. Verder vindt u materialen die wij toepassen binnen  onze activiteit Renovatie & Optimalisatie. Alle productgroepen worden hieronder verder toegelicht. Klik op elke foto of titel voor meer voorbeelden en details.

Ons laatste nieuws