Spirofil optimaliseert ook installaties met name voor  industriële ontwatering.  Als uw ontwateringsinstallatie niet optimaal functioneert, kan dat een niet-optimale / overmatige slibproductie tot gevolg hebben.  Continue reinigen van de zeefband in een ontwateringsinstallatie met behulp van de Spirospuit ® draagt bij aan het verhogen van het rendement van de installatie.

Meer informatie:
[button link=”http://www.spirofil-averinox.nl/productgroepen/ontwatering-spirospuit” size=”large” color=”#002754″ border=”#ffffff” text=”grey”]Spirospuit® (Ontwatering)[/button]