In-Line Mengklep (Ontwateringsinstallaties – Optimalisatie)

Optimalisatie / In-Line Mengklep

Spirofil optimaliseert ook installaties voor  industriële ontwatering.  Als uw ontwateringsinstallatie (zeefbandpers, ontwateringstafel, etc.) niet optimaal functioneert, kan dat een niet-optimale / overmatige slibproductie tot gevolg hebben (slib is het steekvaste residu dat overblijft na behandeling met een ontwateringsinstallatie).  Spirofil kan uw afvalwaterbehandelingproces analyseren (eventueel in aanvulling op de inspectie die bij het regulier onderhoud kan plaatsvinden) en uitzoeken of verbeteringen mogelijk zijn.  De ontwateringsinstallatie kan daardoor geoptimaliseerd worden en kosten voor slibontwatering en slibverwerking kunnen vervolgens beter in de hand worden gehouden.

Optimalisatie van ontwateringsinstallaties maakt deel uit van onze activiteit Ontwatering & Droging.

De kwaliteit van het slib is afhankelijk van een groot aantal factoren. Een bepalende factor is de optimale menging van slib en polymeer. Toepassen van een In-Line Mengklep resultereert in een rendementsverbetering. Deze In-line Mengklep kan zorgen voor een vermindering van het verbruik van verdunningswater dat zelfs kan oplopen tot 90%. De besparingen ten aanzien van de polyelektrolyt dosis kan zelfs oplopen tot 25%!

De In-Line Mengklep kan worden ingepast in een bestaand leidingsysteem, kan worden geïnstalleerd en is universeel inzetbaar voor het verdikken van slibstromen met behulp van bijvoorbeeld een filter bandpers, kamerfilterpers of centrifuge.

Optimalisatie, toepassing In-Line Mengklep Optimalisatie, toepassing In-Line Mengklep

Optimalisatie, toepassing In-Line Mengklep

 Optimalisatie, toepassing In-Line Mengklep

Neemt u contact met ons op voor een passend advies.

terug naar boven

Ons laatste nieuws