Renovatie

Spirofil renoveert industriële installaties, waaronder ontwateringsoplossingen waarin bijvoorbeeld filterbandpersen of zeefbandpersen en ontwateringstafels worden toegepast. Dit vraagt een zorgvuldige voorbereiding en planning waarbij samen met u wordt gezocht naar een oplossingsgerichte werkwijze die leidt tot een zo korte mogelijke verstoring van uw ontwateringsproces.  Hierbij kan bijvoorbeeld een mobiele installatie worden ingezet die uw proces tijdelijk overneemt.

De uitvoeringsfase bedraagt enkele dagen tot enkele weken. Renovatie kan on-site uitgevoerd worden,  maar dit kan ook in onze eigen werkplaats, afhankelijk van uw situatie. Ook de levering van nieuwe installaties is mogelijk. Spirofil levert hiertoe turn-key oplossingen. Neemt u vrijblijvend contact met ons op.

Renovaties van ontwateringsinstallaties maken deel uit van onze activiteit Ontwatering & Droging

Inzet mobiele pers tijdens een renovatie

Inzet mobiele pers tijdens een renovatie

Inzet mobiele pers

Inzet mobiele pers

U vindt hieronder enkele typische onderdelen die  bij renovaties een grote rol kunnen spelen. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een passend advies.

1. Rollen

Het inlopen van walsen bij uw filterbandpers of zeefbandpers heeft vaak grote gevolgen voor de besturing en standtijd van een spiraalband of geweven band. Spirofil renoveert rollen zodat ze weer jaren kunnen worden ingezet. Daarnaast zijn bijvoorbeeld  astap-reparaties mogelijk.

 van open walsrollen (VOOR)

 van open walsrollen (NA)

Open walsrollen (VOOR)

Open walsrollen (NA)

 van dichte walsrollen (VOOR)

 van dichte walsrollen (NA)

Dichte walsrollen (VOOR)

Dichte walsrollen (NA)

 van gatenplaat (VOOR)

 van gatenplaat (VOOR)

Gatenplaat (VOOR)

Gatenplaat (NA)

2. Frame & Lagerhuizen

Zowel de dragende konstruktiedelen (het frame) als bijvoorbeeld lagerhuizen hebben te lijden tijdens het ontwateringsproces. Spirofil repareert deze onderdelen en voorziet ze van nieuwe coatings (stralen, verzinken, coaten, etc.).

 lagerhuizen (VOOR)

 lagerhuizen (VOOR)

Lagerhuizen (VOOR)

Lagerhuizen (VOOR)

 lagerhuizen (NA)

 lagerhuizen (NA)

Lagerhuizen (NA)

Lagerhuizen (NA)

3. Spaninrichting & Stuurinrichting

Zowel de span- als de stuurinrichting van de band is aan slijtage onderheving. Deze inrichtingen zijn veelal pneumatisch, hyraulisch of mechanisch uitgevoerd. Spirofil stelt deze systemen opnieuw af en plaatst nieuwe componenten indien nodig.

 spaninrichting (VOOR)

 stuurinrichting (VOOR)

Spaninrichting (VOOR)

Stuurinrichting (VOOR)

spaninrichting (NA)

 stuurinrichting (NA)

Spaninrichting (NA)

Stuurinrichting (NA)

4. Pompen & Tandwielkasten

Tijdens een renovatie worden tandwielkasten, pompen en bijbehorende elektromotoren ook nagekeken en waar nodig vernieuwd of gereviseerd.
Ook behoort het uitlijnen van assen met behulp van laser-apparatuur tot de mogelijkheden.

_tandwielkast_275_207_VOOR_4B

_tandwielkast_275_207_NA_4B

Tandwielkast (VOOR)

Tandwielkast (NA)

 tandwielkast (NA)

Vernieuwen pomp

Tandwielkast (NA)

Vernieuwen van een pomp

5. PLC Techniek

Tijdens een renovatie wordt de pneumatiek / hydrauliek en PLC techniek van een installatie gecontroleerd en waar nodig vernieuwd. Deze techniek wordt gebruikt voor de aandrijving van mechanische onderdelen of de besturing van installaties.

 PLC techniek (NA)

 PLC techniek (NA)

PLC techniek (NA)

PLC techniek (NA)

Meer informatie vindt u op onze Downloadpagina. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een passend advies in uw situatie.

terug naar boven