Spirospuit ® (Ontwateringsinstallaties – Optimalisatie)

Optimalisatie / Spirospuit ®

Spirofil optimaliseert ook uw zeefbandpers, als onderdeel  van uw industriële ontwateringsinstallatie.  Als uw zeefbandpers, ontwateringstafel, etc. niet optimaal functioneert, kan dat een niet-optimale / overmatige slibproductie tot gevolg hebben (slib is het steekvaste residu dat overblijft na behandeling met een ontwateringsinstallatie).  Spirofil kan uw afvalwaterbehandelingproces analyseren (eventueel in aanvulling op de inspectie die bij het regulier onderhoud kan plaatsvinden) en uitzoeken of verbeteringen mogelijk zijn.  De ontwateringsinstallatie kan daardoor geoptimaliseerd worden en kosten voor slibontwatering en slibverwerking kunnen vervolgens beter in de hand worden gehouden.

Optimalisatie van ontwateringsinstallaties maakt deel uit van onze activiteit Ontwatering & Droging.

Als een spiraalband of geweven band normaal gebruikt wordt, is de vervuiling minimaal en wordt het door middel van het aanwezige systeem op een installatie goed schoon gehouden. Als er een verandering van de slibsamenstelling optreedt en het vuil zich in de poriën van de band ophoopt, wordt dit niet meer door dit conventionele systeem gereinigd.  Spirofil heeft een passende oplossing ontwikkeld die geen aanpassingen behoeft op de bestaande machine: de Spirospuit®.

De Spirospuit® wordt voor de klant op maat geëngineerd en geleverd.

Vervuilde band

Detailvoorbeeld hardnekkige vervuiling

Vervuilde (spiraal)band

Detailvoorbeeld hardnekkige vervuiling

Continue reinigen van de zeefband in een ontwateringsinstallatie met behulp van de Spirospuit ® draagt bij aan het verhogen van het rendement van de installatie.

In-line reinigen spiraalband met Spirospuit®

In-line reinigen spiraalband met Spirospuit®

In-line reinigen spiraalband met Spirospuit®

In-line reinigen spiraalband met Spirospuit®

Met behulp van waterdruk vindt een grondige reiniging plaats.

Bijbehorende voorzieningen

Bijbehorende voorzieningen

Bijbehorende voorzieningen

Bijbehorende voorzieningen

Hieronder vindt u een voorbeeld van inbouw van een spirospuit in een bestaande installatie.

Inbouw in bestaande situatie

Inbouw in bestaande situatie

Inbouw in bestaande situatie

Inbouw in bestaande situatie

Neemt u contact met ons op voor een passend advies in uw situatie.

terug naar boven

Ons laatste nieuws