Project – revision of a Bellmer WPNK-3H

Dit project is een complete revisie van een Bellmer WPNK-3H, waarbij de gehele pers is gedemonteerd. Tijdens de renovatie zijn de terug gebouwde rollen zijn bekleed met polyurethaan en alle metalen delen zijn gestraald & gepoedercoat. Verder is alle hydrauliek ook gereviseerd en is de installatie aangepast voor de specifieke toepassing van de klant. De pers is naar de klant getransporteerd en daar geïnstalleerd en werkend opgeleverd.

This project is a complete overhaul of a Bellmer WPNK-3H, whereby the entire press has been dismantled. During the renovation, the rebuilt rolls were covered with polyurethane and all metal parts were blasted & powder coated. Furthermore, all hydraulics have also been retrofitted and the installation has been adjusted to the specific application of the customer. The press was transported to the customer and installed and delivered working.